Rijnjutters maken uiterwaarden schoon

Afgelopen weekend gingen zes verenigingen, samen met Wageningen Schoon en de gemeente, de strijd aan tegen zwerfafval in de uiterwaarden en de plastic soep. Het weekendje leverde ruim 100 kilo zwerfafval op.

Na een korte instructie trokken de deelnemende verenigingen (kanovereniging Bovenste Polder, waterscouting Musinga-Rijn, bewonersvereniging Veerweg, bewonersvereniging Wolfswaard, watersportvereniging VADA en zwemvereniging De Rijn) naar het aan hun toegewezen gebied. Daar aangekomen werd niet alleen genoten van het prachtige nazomerweer, maar werden ook de handen flink uit de mouwen gestoken. Gewapend met een knijper en een zak raapten de enthousiaste deelnemers het ene na het andere “zwerfie” van de grond en uit de afrasteringen. Samen hebben de verenigingen de hele Wageningse uiterwaarden schoongemaakt; in totaal 8 kilometer lang. Eén van de deelnemers: ”Met onze vereniging maken we gebruik van de rivier en van de uiterwaarden. Ik ben blij dat we er zelf aan bijgedragen hebben dat die nu een stuk schoner zijn”.

Rijnjutters

Jaarlijks blijft er in de uiterwaarden langs de Nederlandse rivieren veel zwerfvuil achter. Aangevoerd door de rivier, of achtergelaten door recreanten. Dit ziet er niet fraai uit, flora en fauna hebben hier onder te lijden en het draagt bij aan de plastic soep.

In Wageningen zijn het hele jaar rond gelukkig veel mensen actief om de uiterwaarden geregeld schoon te houden. Voor veel andere ‘Rijngemeenten’ geldt dat niet, daar ligt in de uiterwaarden dan ook veel meer zwerfafval dan bij ons. Dat is Rijkswaterstaat en natuurbeschermingsorganisatie IVN een doorn in het oog. Daarom startten zij een project met als doel in één weekend een groot stuk van de rivieroever vrij te maken van zwerfafval. Dat leidde er toe dat afgelopen weekend in zeven gemeenten Rijnjutters actief waren.

Monitoring

Naast het opruimen van de oevers vulden de Rijnjutters monitoringsformulieren in. Hiermee is belangrijke informatie verkregen over het aangetroffen afval en de belangrijkste veroorzakers. Deze informatie wordt gebruikt in een onderzoek naar zwerfafval langs een groot gedeelte van de Nederlandse rivierdelta. Uit de ingevulde monitoringsformulieren in Wageningen bleek dat er vooral plastic, glas en metaal aangetroffen werd; voor het grootste deel afkomstig van recreanten en dump van huishoudelijk afval.

Vervolg

De najaarsschoonmaak was een vervolg op de schoonmaakactie die verschillende verenigingen dit voorjaar, vlak ná het hoogwater, in de uiterwaarden ondernamen. Beide acties waren dermate succesvol dat Wageningen Schoon ook komend voor- en najaar weer een schoonmaakactie op touw wil zetten. Ook meedoen met uw vereniging of bedrijf? Dat kan! Meld u dan aan via info@wageningenschoon.nl.

Reacties zijn gesloten.