Wageningen Ruimt Op

Op zondag 4 februari 2018 hielden we een opschoonwandeling in en om het centrum van Wageningen. Maar wij niet alleen: ook de winkeliers hielden, voordat ze hun winkels openden, een opschoonwandeling. En in het gemeentehuis was een kleedjesmarkt waar kinderen hun overtollige speelgoed verkochten.

In het kader van Wageningen Ruimt Op deelden we, in samenwerking met de winkeliersvereniging, bezems en afvalgrijpers uit aan winkeliers in de binnenstad. Zodat ze ook in het vervolg gemakkelijk hun eigen omgeving schoon kunnen houden.

Reacties zijn gesloten.