Uniplastic – technisch

Binnen het project draait het om vijf stappen:

Stap 1: Inzamelen van plastic afval

We richten ons voornamelijk op plastic afval dat nog niet gescheiden ingezameld wordt. Denk hierbij aan afval van scholen, bedrijven en instellingen. Op deze locaties plaatsen we afvalbakken, waarin het herbruikbare plastic afval verzameld kan worden. Eén keer per week komen de cliënten van Zideris langs om deze afvalbakken te legen. Ook de plastic wegwerpbekers van de studentenverenigingen worden door de cliënten van Zideris opgehaald. Tot slot wordt ook het zwerfafval dat verzameld is door initiatieven van Wageningen Schoon opgehaald door de cliënten.

Stap 2: Sorteren en schoonmaken

Nadat het plastic is opgehaald, wordt dit naar de werkplaats gebracht. In de werkplaats wordt het plastic afval gesorteerd op kleur en type plastic. Vervolgens wordt het schoongemaakt.

Stap 3: Voorbewerking

Het op plasticsoort en kleur gesorteerde materiaal wordt met een shredder verkleind tot kleine snippers, het zogeheten granulaat.

Stap 4: Verwerking

Het granulaat wordt in onze eigen extruder verwerkt tot balken en planken. In de nabije toekomst verwachten we ook de beschikking te hebben over een injectiemachine, zodat we niet alleen balken maar ook kleine gebruiksvoorwerpen (sleutelhangers, onderzetters, wasknijpers en dergelijke) kunnen maken.

Stap 5: verkoop

De balken en planken zijn bedoeld als modulair bouwmateriaal waarmee consumenten, maar ook bijvoorbeeld overheden, sportverenigingen en bedrijven, hun eigen producten kunnen maken. Te denken valt aan tuinbankjes, plantenbakken, boompalen of tuinschuttingen.

Van de plastic planken worden ook afvalbakken gemaakt. Deze afvalbakken zullen worden geplaatst in de studentenflats, maar zullen ook verkocht worden op de particuliere markt. De afvalbakken kunnen worden gebruikt om plastic afval te scheiden; plastic dat vervolgens door cliënten van Zideris opgehaald wordt. Zo is de cirkel rond: plastic dat in de afvalbakken wordt ingezameld zal uiteindelijk worden verwerkt tot nieuwe afvalbakken.

Reacties zijn gesloten.