Uniplastic – doelstellingen

In dit project gaan we plastic verpakkingsafval van bedrijven en instellingen hoogwaardig hergebruiken. Het project draait om participatie, bewustwording en milieu.

Participatie. Zideris cliënten komen, omdat ze actief zijn in inzameling en verkoop, in contact met de samenleving – en vice versa. Zes cliënten van Zideris gaan hun dagbesteding uitvoeren binnen het plastic project. Op dit moment zijn veel dagbestedingen bij Zideris besloten gelegenheden, waarbij de cliënten zelden in contact komen met Wageningse inwoners. Evenementen die eerder al zijn georganiseerd, waarbij de cliënten buiten plastic gingen verzamelen, werden heel positief opgepikt door de cliënten. Door het project kunnen de cliënten vaker in contact worden gebracht met de Wageningse lokaleondernemers.

Bewustwording. Met het project wordt de boodschap verspreid dat plastic afval geen afval is, maar een grondstof. Wij hopen dat dit inzicht bijdraagt aan een veranderde houding ten aanzien van plastic, afval en plastic afval. Tevens laat het project zien dat lokaal hergebruik mogelijk is.

Milieu. Het (verpakkings)plastic dat momenteel niet gescheiden wordt ingezameld, belandt in de reststroom (wordt verbrand), of in het zwerfafval (belandt deels in plastic soep). Hergebruik levert milieuwinst. Omdat we zes arbeidskrachten beschikbaar hebben, kunnen we het plastic naar soort scheiden. Dat maakt hoogwaardiger hergebruik mogelijk dan met mengplastic mogelijk is. Verder maakt het gebruik van deze zogeheten monostromen het mogelijk om op de door ons gemaakte producten precies aan te geven wat de samenstelling ervan is; dat is gunstig aan het eind van de levenscyclus ervan.

Reacties zijn gesloten.